Kořenové kanálky umí potrápit. Jak probíhá jejich ošetření?

Potíží s chrupem může vzniknout celá řada. Mimořádně nepříjemné jsou zanícené kořenové kanálky. Dokud nepocítíme silnou bolest a neobjeví se zubní váček, tak o jejich existenci ani nevíme. Náš chrup v takovém případě vyžaduje co nejrychlejší nápravu stavu a vyčištění kořenových kanálků. Jinak nám hrozí i ztráta postiženého zubu. Ošetření kořenových kanálků spadá do oblasti endodoncie.

Nezbytnost ošetření kořenových kanálků  

Poněkud nepříjemné čištění kořenových kanálků je nezbytné zpravidla ve dvou případech. Dojde-li k zánětu či odumření zubní dřeně (nejčastěji kvůli zubnímu kazu) nebo dojde-li k zánětu okolí kořene a objeví se váček. Ošetření kořenových kanálků je někdy nezbytné i při poškození zubu úrazem. 

Průběh ošetření

V rámci ošetření kořenových kanálků se provádí jejich vyčištění a následné hermetické uzavření (vyplnění). Jedině tak se zabrání průniku bakterií do parodontu kořenovým kanálkem zubu. 

Čištění kořenových kanálků

Nejdříve se odstraní zubní kaz a odvrtá strop dřeňové dutiny. Otevřou se vstupy do kořenových kanálků a odstraní se infikovaná tkáň a provede se desinfekce. Rovněž se kanálky upraví pro následné zaplnění. Ošetření se provádí pomocí ručních nebo rotačních nástrojů. 

Plnění kořenových kanálků

Po vyčištění a desinfekci následuje plnění kořenových kanálků. Provádí se buď za studena, nebo za tepla. Při plnění za studena se do kořenového kanálku vloží tenký kónický gutaperčový čep. Speciálním nástrojem se čep vtlačí na stěny či na dno kořenového kanálku. Tak dojde k jeho utěsnění. Při plnění za tepla se nástroje nahřejí na teplotu potřebnou pro změknutí gutaperčových čepů a jejich vzájemnému spojení v kořenovém kanálku dohromady. Rovněž je možné vyplnění kanálku vstřikováním rozehřáté gutaperči přímo do kořenového kanálku. Moderní metodou je 3D hermetické plnění kořenových kanálků, které zajistí nejlepší možný výsledek a zaplnění všech mikroprostor. Rovněž použití operačního mikroskopu je při moderním způsobu ošetření kanálků nezbytné. Po vyplnění kanálku následuje uzavření zubu.

Nebojte se bolesti

Ošetření kořenových kanálků sice není nic příjemného, ale zároveň se nemusíte ničeho obávat. Zákrok se provádí v lokální anestezii, případně je možné se domluvit na ošetření kořenových kanálků v analgosedaci.