Amalgámové plomby - tikající bomby? Nebo co byste měli vědět ...

Moderní používání amalgámových výplní, hovorově nazývané stříbro, je tématem mnoha kontroverzí. Ve vědecké literatuře se materiály objevují pravidelně, kde se formulují práce o škodlivosti amalgámu v zubním lékařství, ale i studie, které nepotvrzují nebezpečí užívání tohoto typu výplní. Jak se v tomto víru protichůdných názorů má zorientovat pacient? Tento článek je krátkým souhrnem poznatků z oblasti amalgámových výplní.

Lapidárska historie amalgámových výplní.

V zubním lékařství se amalgámové výplně používají už léta, přesněji od devatenáctého století. Jsou známé zejména starší generaci, z doby socialismu, kdy byly standardem "" ušlechtilé zlaté a stříbrné úsměvy ". S technologickým pokrokem a systémovými změnami přišla éra kompozitů, alternativa a zároveň estetický dentální materiál, který byl k dispozici v soukromých ambulancích. Postupně se začalo odklánět od levných amalgámových výplní ve prospěch bílých kompozitních pečetí. Ale nejen estetika ovlivnila pokles popularity amalgámových výplní. Hlavním důvodem pro nahrazení stříbrné výplně byla zmínka o škodlivosti tohoto typu materiálu (platí pro staré generace pečetí).

Proč jsou amalgámové plomby považovány za nebezpečné pro zdraví?

Výplně amalgámu jsou náplně, které vznikají kombinací stříbra, cínu, mědi, zinku a rtuti. A je to právě rtuť, která je tak často uváděna v mnoha probíhajících sporech týkajících se toxického účinku amalgámových náplní na lidské tělo. Jak je známo, rtuť patří k velmi toxickým látkám a je mimořádně nebezpečná pro zdraví. Jeho přítomnost v amalgámových výplních, pomalé uvolňování z náplně může být kořenem mnoha nemocí.

V tomto bodě je třeba poznamenat, že existují dva typy amalgámových náplní. Prvním typem jsou pečeti staré generace, nazývané amalgamy lékařské nomenklatury s fází gama 2, která se již nepoužívají. Byly škodlivé pro zdraví, protože uvolňovaly rtuť do těla. Druhým druhem amalgámových výplní je moderní amalgám 2 bez gama záření. Tento typ těsnění má charakter tobolky a neuvolňuje rtuť a tudíž nejsou nebezpečné pro zdraví. V současnosti se používají pravděpodobně kvůli své nízké ceně.

Amalgámové výplně, výhody a nevýhody

Amalgámové výplně mají obecně několik výhod. Vzhledem k tomu, že rtuť je v jejím složení, je extrémně tvrdá a odolná vůči oděru. Tvrdost tohoto materiálu je možné vidět na základě porovnání běžně používaných bílých (kompozitních světlem vytvrzených) výplní s amalgámovými těsněními. Pokud si jako faktor pro srovnání vezmete čas, těsnění amalgámu ve srovnání s kompozitními těsněními je mnohem lepší, předpokládá se, že jeho trvanlivost je až 30-40 let a je alespoň třikrát větší než v případě bílého těsnění. Další výhodou je nízká cena a možnost refundace ze strany zdravotní pojišťovny.

Seznam nevýhod je mnohem delší:

- těsnění z amalgámu není kombinován se sklovinou a dentinem, což znamená, že existuje velké riziko vzniku zubního kazu v trhlinách, který se může vyskytnout mezi výplní a tkáněmi zubů.

- pečeť amalgámu, protože je vyrobena z kovů, dobře přenáší teplotu, ale také mění svůj objem. Co to znamená pro pacienta? Dobrá vodivost teplot znamená, že pacient se může setkávat s významnou přecitlivělostí na studené a teplé pokrmy nebo nápoje. Problémem však může být nejen nepohodlí s ním spojené. Tento jev může být nebezpečný pro buničinu zubu, zejména v případě hlubokých výplní. Pokud jde o změnu objemu amalgámových výplní pod vlivem vysokých teplot, výsledkem těchto okolností bohužel může být praskání zubů, zvláště když bylo těsnění umístěno v zubu s relativně tenkými stěnami nebo když je výplň velmi široká.

- těsnění amalgámu může způsobit změny barvy zubů, ale i dásní (i když jde o velmi vzácný jev)

- těsnění amalgámu je nevzhledné.

Kdy a kde odstranit amalgámové těsnění

Většina zubařů souhlasí s tím, že amalgámové výplně by neměly být nahrazeny, pokud to není nutné. Takže pokud plomba nevykazuje žádné netěsnosti, není důvod k její odstranění, vedeno pouze estetickými úvahami. Každá výměna náplně totiž znamená potřebu vrtat zub.