Endodontické ošetření zubu

  • Po zaplnění kořenového systému zubu se mohou vyskytovat tlakové bolesti a citlivost v oblasti léčeného zubu. Nejčastěji tyto potíže odeznívají do jednoho týdne. Citlivost na skus může přetrvávat i několik týdnů od léčby. Citlivost můžete omezit užitím volně dostupných léků proti bolesti.
  • Ve výjimečných případech se může objevit otok a razantnější bolesti. Pokud dojde k těmto komplikacím, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
  • Zub po endodontické léčbě je oslaben. V době než bude zaplněný zub definitivně opatřen protetickou prací (korunka, onlay, výplň), nezatěžujte zub přílišným tlakem. Vyvarujte se topinkám, ořechům apod. Zub bez protetického ošetření by mohl prasknout.