Máte křivé zuby? Rovnátka to spraví!

Srovnat zuby si můžete nechat v každém věku, zdaleka se to netýká jen dětí. Léčba probíhá zpravidla za pomoci rovnátek. Nejde tu však jen o estetiku vašeho úsměvu. Ortodontická léčba je nutná při výskytu různých vad (např. předkus,  stěsnání) nebo před některými zákroky (např. protetická sanace chrupu, zavedení implantátů). Doporučit vám ji může stomatolog, protetik, implantolog či paradentolog.


Fixní nebo snímací?

Základní dělení rovnátek je na snímací a fixní. V současnosti došlo k výraznému ústupu od použití snímacích rovnátek. Využívají se k odstranění lehčích vad (především u dětí), k předléčení složitějších vad před zavedením fixních rovnátek a po léčbě fixními rovnátky ke stabilizaci a udržení dosaženého výsledku. Fixní rovnátka jsou pevně nasazena na zubech, působí tak 24 hodin denně. Oproti snímacím se fixní rovnátka považují za efektivnější a rovnají zuby rychleji. 


Druhy fixních rovnátek

Existuje několik druhů fixních rovnátek. Liší se způsobem uchycení ortodontického drátu i použitým materiálem. Podle způsobu uchycení je lze rozdělit na fixní rovnátka s gumičkami a neviditelná.


Kovová klasika s gumičkou 

Klasickou verzí fixních rovnátek jsou rovnátka s gumičkami a kovovými zámečky. Jde o nejlevnější variantu. Na vnější stranu zubů se nalepí kovové zámečky, do nichž je gumičkami upevněn ortodontický drát. Právě díky tomuto drátu dochází během léčby k narovnání zubů do správné polohy. Jejich nevýhodou je přílišná nápadnost, mohou působit neesteticky. Z hlediska funkčnosti se však jedná o pevná rovnátka s vynikajícími léčebnými výsledky


Neviditelná  lingvální rovnátka

Lingvální neboli neviditelná rovnátka se nasazují z vnitřní strany zubů. Jde o nejnákladnější variantu. Jsou vhodná např. pro hráče na dechové nástroje. Ocení je také osoby, které z estetických důvodů nemohou či nechtějí nosit rovnátka nasazená z přední strany zubů.


Jaký zvolit materiál? Rovnátka mohou být i ze safírů a zlata!

Zámečky nemusí být jen kovové. Máte na výběr i méně nápadnou keramickou či plastovou variantu. U rovnátek si můžete vybrat také barvu gumiček. Ortodontický drát bývá zpravidla stříbrné barvy, ale lze použít i méně viditelný bílý. Na estetiku náročnější pacienti si vybírají keramické, bílé zámečky, které vynikají také svou vysokou odolností a pevností.