Víte, jak postupovat při úrazu chrupu u dětí?

Děti bývají při svých aktivitách často vystaveny riziku úrazu mléčných i trvalých zubů. Je proto třeba dbát nejen na prevenci, ale i na správné a včasné poskytnutí první pomoci. Nevíte, jak nehodám zabránit a jak zraněnému dítěti pomoci? Máme pro vás pár užitečných rad.

Myslete na prevenci, předcházejte nehodám.

Z hlediska preventivních opatření bývá u menších dětí nutné zabránit pádům, proto svou ratolest nenechávejte bez dozoru. Úraz bývá často způsoben pádem na bradu (např. z prolézačky). V případě větších dětí dochází k úrazům chrupu převážně při sportu (k uklouznutí na koupališti, nárazům při hokeji, pádům při skateboardingu, jízdě na kole či na kolečkových bruslích apod.). Bezpečnost dítěte zajistíte kupříkladu pomocí chráničů chrupu. Chcete-li, aby chrániče dobře plnily svou funkci, musí svého nositeli perfektně sedět. Proto raději nespoléhejte na univerzální chrániče prodávané v obchodech. Nechte je vyrobit na míru stomatologem třeba u nás v Diente.

Došlo k úrazu chrupu? Poskytněte první pomoc a spěchejte k zubaři.

Jestliže se nepodařilo úrazu zubů zabránit, neprodleně poskytněte dítěti první pomoc. Nevíte, jak na to? Nejprve zjistěte, co se dítěti stalo. Odlomila se část zubu, viklá se, zarazil se do dásně nebo došlo k jeho vyražení? Od typu úrazu se odvíjí další postup. Viklá-li se zub, spočívá první pomoc v rychlém vyhledání zubního lékaře. Během přepravy dítěte zamezte spolknutí či vdechnutí zubu. Obdobně je tomu při vražení zubu do dásně. Zde pomůže jedině včasný zásah stomatologa. 

Došlo-li ke zlomení zubu, ulomené kousky posbírejte a vložte do nádobky s mlékem. Pak co nejrychleji s dítětem navštivte zubaře. Při vyražení zubu se váš zásah odvíjí od toho, zda jde o mléčný či stálý chrup. Vypadne-li při nehodě mléčný zub, nevracejte jej do zubního lůžka. Nelze jej zachránit. Naopak dojde-li k vyražení stálého zubu, lze jej ještě zachránit. Pokud zub vypadl z úst na zem, opláchněte jej vodou a vsuňte jej zpět do zubního lůžka. Dotýkejte se však jen korunky, v žádném případě nesahejte na kořen zubu. Není-li možné zub vsunout zpět, uložte jej do nádobky s mlékem. K přepravě zubu lze použít i speciální s fyziologickým roztokem. Jestliže dítě krvácí, nechte jej skousnout sterilní tampon. Bez ohledu na to, zda jde o mléčný či stálý chrup, vyhledejte s dítětem neprodleně zubního lékaře.