Děti poprvé v zubní ambulanci

Děti jsou skupinou pacientů, kterým by měla být věnována zvláštní pozornost. Důležitým prvkem při všech stomatologických ošetřeních je první adaptační návštěva. Mělo by to začínat už doma. Rodič říká dítěti, jaká je první návštěva. Můžete použít brožury s obrázky, které ilustrují průběh setkání se zubařem.

Dvě důležité věci: pochopit dítě a poslechnout rodiče

Pamatujte, že během první návštěvy by dítě nemělo být nachlazené ani unavené. Takže denní čas návštěvy je důležitý. Vybíráme kliniky speciálně upravené pro malé pacienty, t. j. s uspořádáním příznivým pro děti.

Věnujme pozornost čekací místnosti, kde bude přítomen barevný koutek, např. malý stolek s omalovánkami a hračkami. Některé ambulance mají speciální koutky ve tvaru například dinosaura, nebo televize s pohádkami. Toto vše může zmírnit stres dítěte. Musíme si uvědomit, že první návštěva má být obvykle preventivní, nesmí se provádět prohlídka na sílu! Mezi dítětem a lékařem se má vytvořit vztah založený na důvěře. Nemůžete přijít s dítětem k zubaři poprvé až se specifickým problémem, nebo s bolestmi!

Při první návštěvě se dítě seznámí s výskytem a provozem dentálních nástrojů. Čím více vidí a rozumí, tím více spolupracuje s lékařem.

První návštěva by měla být krátká (ne delší než 30 minut). Rodiče by neměli dítěti poskytovat nesprávné informace, jako například: neboj se, nebude to bolet ", protože to naznačuje úzkost dítěte a vyvolává negativní emoce.

Dítě je jedinečný pacient, proto je mimořádně důležité seznámit ho se zdravotnickým personálem a navázat spolupráci. První návštěva může ovlivnit další osud dospívajícího člověka. Jak v útlém věku dítě ovlivníme, takový to bude mít vliv na jeho psychiku a péči o ústní hygienu.

Adaptivní návštěvy mohou být někdy obtížné. Možná se vyplatí to na nějakou dobu odložit. Dělat něco "násilím" bude mít opačný účinek.

Po návštěvě dostává ve většině zubních ambulancí malý pacient odměnu ve formě nálepky, diplomu atd.