Bezbolestné ošetření - Analgosedace

Filosofií našeho pracoviště je ošetření bez bolesti.  

Každý zákrok, který je, nebo by mohl být bolestivý či nepříjemný, provádíme v místním znecitlivění. Lokální anestézie ale mnohdy nestačí. Pokud se jedná o větší výkon s nutnou léčbou bolesti v pozákrokovém období, je naše pracoviště schopno zajistit na přání pacienta vysoce nadstandardní služby. Za tímto účelem je součástí multioborového týmu, který se stará o vaše zdraví, erudovaný anesteziolog. Tento je, jako specialista v oboru, plně kompetentní k provedení sedace při vědomí.  


Co si pod pojmem sedace při vědomí, analgosedace představit?

Sedace při vědomí je stav s navozenou sníženou úrovní vědomí s přesně definovanými kritérii. Součástí sedace je léčba bolesti u výkonů, které jsou jinak velice nepříjemné.  Výhodou sedace je také amnézie na výkon (pacient si zákrok nepamatuje).

Jako jedno z mála prestižních pracovišť garantujeme provedení sedace při vědomí lékařem se specializací v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v souladu s doporučením České lékařské společnosti.

Dodržování doporučení odborných společností je požadavkem zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Z  důvodu kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí našich služeb systém péče neustále monitorujeme. 

Věříme, že správně provedený a bezbolestný zákrok je naší i vaší prioritou.

Co potřebujete vědět než postoupíte zákrok v analgosedaci?

Před zákrokem 6 hodin nejíst a 2 hodiny nepít. Užíváte-li dlouhodobě léky, nevynechávejte je v den výkonu, ale zapijte je ráno douškem vody.

Pokud jste si vzali lék na uklidnění, informujte o tom lékaře. Pro vlastní chirurgický výkon a nekomplikovaný pooperační průběh je důležitý dobrý zdravotní stav. Proto nechoďte k ošetření ani s běžným onemocněním horních cest dýchacích a žádejte včas přeobjednání. Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec. Před výkonem při sedaci, analgoseaci nepoužívejte lak na nehty, znemožňuje Vaše monitorování během výkonu. Na ošetření přicházejte oblečeni tak, abyste se cítili pohodlně. Po výkonu budete ještě 30 minut sledování v ordinaci anesteziologem. Je nutný doprovod další osobou.

Po analgosedaci se nesmí řídit motorová vozidla (minimálně 24 hodin).