Digital Smile Design

Jak funguje DSD - Digital Smile Design.

Digitální vytváření úsměvu - DSD je nový postup, umožňující vytvořit pomocí fotografií a počítačového programu digitální obraz úsměvu a následně v dalším kroku i jeho přenesení do úst. Takto dostáváme přesnou představu o tom, jaký vzhled může mít příští úsměv. Po krátké "testovací jízdě", konzultaci, sladění představ a technických možností, je možné přistoupit k samotné realizaci nové náhrady.

Tak jak je obecně známo u dokonalých výsledků, i v případě estetické stomatologie platí, že tyto výsledky nemohou být dosaženy v důsledku pouhé náhody. Je jich tedy třeba dosáhnout pomocí trvalého systematického přístupu v závislosti na dané diagnóze, komunikace s pacientem, plánování léčby, její realizaci a navazující péčí po zákroku.

Digital Smile Design (DSD) je víceúčelový koncept poskytující významné výhody:

  • Zvyšuje diagnostické schopnosti pomocí vnějšího a vnitřního strukturovaného hodnocení dutiny ústní
  • Zefektivní komunikaci mezi členy stomatologického týmu, poskytuje lepší vizuální vnímání a motivaci pro pacienty
  • Zjednodušuje popis a prezentaci zákroku klientovi

DSD lze aplikovat u pacientů u nichž jsou prováděny záchovné úpravy chrupu (úsměvu) nebo zvažují jeho estetické zlepšení, kdy se pacient sám aktivně podílí na plánování a průběhu léčby pomocí sdílení svých očekávání a pocitů se stomatologickým týmem. Interakce mezi pacientem a zubními specialisty zlepšují fotografie a videa pořízená v průběhu jednotlivých kroků léčby. Zkušenosti s tímto přístupem po celém světě jsou oslnivé. Kombinace technických požadavků na obnovu chrupu s touhami a emocionální potřebami pacienta zpravidla umožňuje stomatologickému týmu dosáhnout skvělých výsledků - vytvoření cesty k přirozenému, sebevědomému a krásnému úsměvu.

Mít chrup bez jakýchkoliv biologických či funkčních nedokonalostí je v současné době pro většinu pacientů zcela zásadní. Souvisí to s jejich touhou po přirozeně krásném úsměvu, který dokresluje jejich vzhled a osobnost. Zubní specialisté aplikující DSD jsou si vědomi všech faktorů, které k těmto výsledkům přispívají a které jsou nezbytné, aby pacientům poskytly dosažení větší spokojenosti než v rámci konvenční stomatologie. Každý individuálně přizpůsobený návrh úpravy chrupu může být jasně vizualizován a následně zlepšen dle pacientových požadavků. Díky DSD konceptu tak zubní lékaři mohou využít těchto výhod k dosažení nejvyšší spokojenosti svých pacientů.

Celý koncept DSD je založen na analýze pacientů obličeje a zubní proporcí a využití řady vysoce kvalitních digitálních fotografií a video záznamů. Důkladná analýza prováděná stomatologickým týmem poskytuje jedinečné a důležité pochopení vztahu mezi zuby, dásněmi, rty, úsměvem, pohybem obličejových svalů a emocemi. Digitální kresby lze snadno provést na fotografiích, přičemž didaktická sekvence a digitální pravítko slouží k precizní komunikaci se zubním technikem a ostatním týmem při navrhování úpravy úsměvu. Tímto postupem se tak dosáhne vytvoření atraktivní a srozumitelné prezentace léčby pro pacienty. Dosažení ideálních estetických a funkčních výsledků podstatným způsobem závisí na týmové spolupráci, interdisciplinární komunikaci a následném vyhodnocení zákroku.